اخبار صنعتی

بلبرینگ های چرخشی چگونه کار می کنند؟

2022-04-18

بلبرینگ چرخان به طور گسترده در زندگی واقعی استفاده می شود و موقعیت بسیار مهمی را اشغال کند. استفاده از یاتاقان های چرخشی عمدتاً در استفاده از تریلر، تولید برق بادی، تجهیزات پزشکی و غیره منعکس می شود و بسیاری از مشکلات را حل می کند. بنابراین آیا می دانید بلبرینگ های چرخشی چگونه کار می کنند؟ ?حالا اجازه دهید به طور خلاصه آن را معرفی کنیم تا در مورد یاتاقان های چرخشی بیشتر بدانیم.

چگونه بلبرینگ های چرخشی کار می کنند

برینگ چرخشی چگونه کار می کند؟ 4 حالت کار وجود دارد:

1. حالت کار نورد تماس نقطه ای یاتاقان چرخان

حالت کار نورد نقطه تماس عمدتاً برای یاتاقان‌های چرخشی چهار نقطه‌ای و برینگ های غلتکی متقاطع. این اصل کار الزامات بالایی در کیفیت توپ فولادی برای ترکیب نقطه ای شعاعی و نیروی محوری دارد و زاویه مسیر باید یکنواخت باشد.

2. حالت کار ترکیبی نورد تماس سطحی یاتاقان چرخان

حالت کار ترکیبی نورد تماس سطحی عمدتاً برای یاتاقان های چرخشی غلتکی سه ردیفه استفاده می شود. مزیت آن این است که سطح تماس بزرگ است، نیروی باربری یکنواخت و نورد انعطاف پذیر است.

3. حالت کار ترکیبی نورد تماسی و لغزشی بلبرینگ چرخشی

روش کار ترکیبی نورد-لغز تماس سطحی عمدتاً برای یاتاقان های صفحه گردان استفاده می شود. اکنون نوع جدید بلبرینگ صفحه گردان دارای ساختار فشرده و دقت بالایی است. بنابراین، روش کار ترکیبی نورد تماسی و لغزشی مناسب ترین است.

4. حالت کار ترکیبی غلتشی بلبرینگ چرخشی

حالت کار غلتشی ترکیبی لغزشی اصلی عمدتاً برای یاتاقان چرخشی ترکیبی توپ-ستون استفاده می‌شود. این اصل دارای خروج از مرکز کوچک و عمر طولانی است و دارای مزایای ساختار دوگانه غلتک و توپ است.

بلبرینگ غلتکی متقاطع

فقط با دانستن نحوه کار بلبرینگ‌های چرخشی می‌توانیم برخی از مشکلات دیگر بلبرینگ‌های چرخشی را درک کنیم و از یاتاقان‌های چرخشی بهتر استفاده کنیم.